Hàng nhập khẩu

Bắp bò Mỹ

Bắp bò Mỹ

350,000₫

Cá Bào Nhật Bản
Cá trích ép trứng
Cồi điệp to đại
Gan ngỗng

Gan ngỗng

2,050,000₫

Salat rong biển trộn mè
Sườn Cừu Úc

Sườn Cừu Úc

500,000₫

Sườn non Bò Mỹ
Thăn ngoại Bò Mỹ
Thanh cua Nhật Bản
Vẹm xanh Úc

Vẹm xanh Úc

330,000₫