Thông tin thanh toán

Thông tin tài khoản thanh toán:

Quý khách hàng có thể thanh toán qua một trong các tài khoản sau:

1. Trần Thị Liên VCB chi nhánh Thành Công 0451000299197
2. Trần Thị Liên BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội 15010000548752
3. Trần Thị Liên Argibank Chi nhánh Tây Hà Nội 1480205178900