Chưa có sản phẩm nào trong nhóm này !

Sản phẩm khuyến mãi

Chưa có sản phẩm nào trong nhóm này !
Hải sản sống

Hải sản sống

Cá Chép giòn Vietgap (kg)

Cá Chép giòn Vietgap (kg)

250,000₫

200,000₫

20%
Sale
Hết
Cá Chình bơi 1-1.4kg/con (kg)
Hết
Cá Hồi sapa bơi (kg)
Cá Lăng đen to 3-5kg/con (kg)

Cá Lăng đen to 3-5kg/con (kg)

150,000₫

110,000₫

27%
Sale
Hết
Cá Tầm bơi con từ 2.5-5kg/con (kg)
Hết
Cua Lông Thượng Hải (kg)
Hàu Nhật Bản size to 6-7 con/kg

Hàu Nhật Bản size to 6-7 con/kg

360,000₫

330,000₫

8%
Sale
Hết
Tôm Hùm Alaska (kg)
Cua Cốm Cà Mau (kg)
Cua Gạch Cà Mau (kg)
Hết
Cua Huỳnh đế bơi
Cua Thịt Cà Mau (kg)
Cá Chép giòn Vietgap (kg)

Cá Chép giòn Vietgap (kg)

250,000₫

200,000₫

20%
Sale
Hết
Cá Chình bơi 1-1.4kg/con (kg)
Hết
Cá Hồi sapa bơi (kg)
Cá Lăng đen to 3-5kg/con (kg)

Cá Lăng đen to 3-5kg/con (kg)

150,000₫

110,000₫

27%
Sale
Hết
Cá Tầm bơi con từ 2.5-5kg/con (kg)
Hàng nhập khẩu

Hàng nhập khẩu

Bắp bò Mỹ

Bắp bò Mỹ

400,000₫

350,000₫

13%
Sale
Cá Hồi Nauy

Cá Hồi Nauy

420,000₫

Cá trích ép trứng

Cá trích ép trứng

840,000₫

720,000₫

14%
Sale
Bắp bò Mỹ

Bắp bò Mỹ

400,000₫

350,000₫

13%
Sale
Dẻ sườn Bò Mỹ ko xương

Dẻ sườn Bò Mỹ ko xương

440,000₫

400,000₫

9%
Sale
Hết
Gan ngỗng Pháp hiệu Rougie
Sườn Cừu Úc

Sườn Cừu Úc

540,000₫

430,000₫

20%
Sale
Cá Hồi Nauy

Cá Hồi Nauy

420,000₫

Hết
Cá Hồi sapa bơi (kg)
Cá Ngừ Phile Phú Yên

Cá Ngừ Phile Phú Yên

360,000₫

340,000₫

6%
Sale
Cá trích ép trứng

Cá trích ép trứng

840,000₫

720,000₫

14%
Sale
Gỏi cá Trích Phú Quốc
Hàu Nhật Bản size to 6-7 con/kg

Hàu Nhật Bản size to 6-7 con/kg

360,000₫

330,000₫

8%
Sale
Cá trích ép trứng

Cá trích ép trứng

840,000₫

720,000₫

14%
Sale
Cá Tuyết cắt khoanh
Cồi điệp to đại
Hết
Điệp nguyên con Nhật
Hàu Nhật Bản size to 6-7 con/kg

Hàu Nhật Bản size to 6-7 con/kg

360,000₫

330,000₫

8%
Sale
Cá Hồi Nauy

Cá Hồi Nauy

420,000₫

Ốc bulot Pháp

Ốc bulot Pháp

340,000₫

300,000₫

12%
Sale
Đặc sản Việt Nam

Đặc sản Việt Nam

Tôm biển - Chả - Nõn hải sản

Tôm biển - Chả - Nõn hải sản

Nõn bề bề thịt to đại

Nõn bề bề thịt to đại

450,000₫

370,000₫

18%
Sale
Nõn bề thịt size nhỡ

Nõn bề thịt size nhỡ

370,000₫

310,000₫

16%
Sale
Nõn tôm he Phú Quốc

Nõn tôm he Phú Quốc

570,000₫

480,000₫

16%
Sale
Mực - Tuộc

Mực - Tuộc

Mực câu Nam Định 10-12 con/kg (kg)

Mực câu Nam Định 10-12 con/kg (kg)

300,000₫

280,000₫

7%
Sale
Mực khô Phú Quốc (kg)

Mực khô Phú Quốc (kg)

1,180,000₫

1,120,000₫

5%
Sale
Mực lá Phú Quốc (kg)

Mực lá Phú Quốc (kg)

490,000₫

470,000₫

4%
Sale
Mực ống câu Nam Định 6-7 con/kg (kg)

Mực ống câu Nam Định 6-7 con/kg (kg)

400,000₫

350,000₫

13%
Sale
Mực Ống lao Phú Quốc 8-9 con/kg (kg)

Mực Ống lao Phú Quốc 8-9 con/kg (kg)

520,000₫

430,000₫

17%
Sale
Cá Bóng bò khô
Mực khô Phú Quốc (kg)

Mực khô Phú Quốc (kg)

1,180,000₫

1,120,000₫

5%
Sale
Tôm khô to Phú Quốc (kg)

Tôm khô to Phú Quốc (kg)

1,080,000₫

920,000₫

15%
Sale
Cồi mai Phú Quốc (kg)
Mực khô Phú Quốc (kg)

Mực khô Phú Quốc (kg)

1,180,000₫

1,120,000₫

5%
Sale
Mực lá Phú Quốc (kg)

Mực lá Phú Quốc (kg)

490,000₫

470,000₫

4%
Sale
Mực Ống lao Phú Quốc 8-9 con/kg (kg)

Mực Ống lao Phú Quốc 8-9 con/kg (kg)

520,000₫

430,000₫

17%
Sale
Cá Thu Phấn Nam Định

Cá Thu Phấn Nam Định

235,000₫

190,000₫

19%
Sale
Chả bề bề Nam Định
Chả tôm Quảng Ninh
Mực ống câu Nam Định 6-7 con/kg (kg)

Mực ống câu Nam Định 6-7 con/kg (kg)

400,000₫

350,000₫

13%
Sale
Cá biển thiên nhiên

Cá biển thiên nhiên

Món chế biến sẵn

Món chế biến sẵn

Tin tức mới

Tin tức mới