Rong biển cuộn cơm Nhật Bản

70,000₫

Số lượng

Sản phẩm đi kèm

Tổng tiền: 0₫

Rong biển Nhật Bản sấy khô ép thành lá. 1 gói 10 lá