Hàu sữa Vân Đồn (kg)

70,000₫

Quy cách

Số lượng

Sản phẩm đi kèm

Tổng tiền: 0₫

Hàu sữa Vân đồn

Hàng sống về hàng ngày

Quy cách: 13-14 con/kg

Hàu tách x 75k/kg

Hàu chặt miệng x 72K/kg

Hàu xịt sạch x 70k/kg

Giá tính trên kg hàu chưa xịt