Sản phẩm khuyến mãi

Bào ngư Hàn Quốc (kg)
Cua Cốm Cà Mau (kg)
Cua Gạch Cà Mau (kg)
Cua Hoàng Đế bơi (kg)
Cua Thịt Cà Mau (kg)
Hết
Tôm Hùm Alaska (kg)
Tôm hùm Bông sống (kg)
Tôm hùm xanh sống