Hàng sống nhập khẩu

Bào ngư Hàn Quốc (kg)
Cua Hoàng Đế bơi (kg)
Hết
Cua Lông Thượng Hải (kg)
Hết
Tôm Hùm Alaska (kg)