Hàng các tỉnh khác

Bắp bò Mỹ

Bắp bò Mỹ

350,000₫

Cá Thu Phấn Nam Định
Chả bề bề Nam Định
Chả tôm Quảng Ninh
Cồi hàu điếu
Mực ống Nam Định (kg)
Thăn ngoại Bò Mỹ