Hàng các tỉnh khác

Bắp bò Mỹ

Bắp bò Mỹ

175,000₫

Cá Thu Phấn Nam Định
Chả bề bề Nam Định
Chả tôm Quảng Ninh
Cồi hàu điếu
Mực mini Nha Trang (kg)
Mực ống Nam Định (kg)
Thăn ngoại Bò Mỹ