Hải sản vùng miền

Cá Chim Đen (kg)
Mực Ống lao Phú Quốc 8-9 con/kg (kg)

Mực Ống lao Phú Quốc 8-9 con/kg (kg)

530,000₫

440,000₫

17%
Sale
Mực Trứng Nam Định (kg)

Mực Trứng Nam Định (kg)

380,000₫

340,000₫

11%
Sale
Mực Trứng Phú Quốc (kg)

Mực Trứng Phú Quốc (kg)

540,000₫

510,000₫

6%
Sale
Tôm hùm Bông sống (kg)
Tôm hùm xanh sống

Tôm hùm xanh sống

1,140,000₫

830,000₫

30%
Sale