Hải sản vùng miền

Cá Chim Đen (kg)
Mực Ống lao Phú Quốc 8-9 con/kg (kg)

Mực Ống lao Phú Quốc 8-9 con/kg (kg)

520,000₫

430,000₫

17%
Sale
Mực Trứng Nam Định (kg)

Mực Trứng Nam Định (kg)

390,000₫

350,000₫

10%
Sale
Tôm hùm Bông sống (kg)
Tôm hùm xanh sống