Hải sản tươi sống

Bào ngư Hàn Quốc (kg)

Bào ngư Hàn Quốc (kg)

1,250,000₫

1,100,000₫

12%
Sale
Cá Chép giòn Vietgap (kg)

Cá Chép giòn Vietgap (kg)

230,000₫

180,000₫

22%
Sale
Hết
Cá Hồi sapa bơi (kg)
Cá Lăng đen to 3-5kg/con (kg)

Cá Lăng đen to 3-5kg/con (kg)

160,000₫

120,000₫

25%
Sale
Cá Tầm bơi con từ 2.5-5kg/con (kg)

Cá Tầm bơi con từ 2.5-5kg/con (kg)

270,000₫

190,000₫

30%
Sale
Cua Cốm Cà Mau (kg)
Cua Gạch Cà Mau (kg)

Cua Gạch Cà Mau (kg)

570,000₫

530,000₫

7%
Sale
Hết
Cua Huỳnh đế bơi
Hết
Cua Lông Thượng Hải (kg)
Cua Thịt Cà Mau (kg)

Cua Thịt Cà Mau (kg)

410,000₫

380,000₫

19%
Sale
Ghẹ xanh bơi hàng chọn
Gỏi cá Trích Phú Quốc
Hàu Nhật Bản size to 6-7 con/kg

Hàu Nhật Bản size to 6-7 con/kg

330,000₫

300,000₫

9%
Sale