Hải sản tươi sống

Bào ngư Hàn Quốc (kg)

Bào ngư Hàn Quốc (kg)

1,250,000₫

1,100,000₫

12%
Sale
Cá Chép giòn Vietgap (kg)

Cá Chép giòn Vietgap (kg)

270,000₫

220,000₫

19%
Sale
Hết
Cá Hồi sapa bơi (kg)
Cá Lăng đen to 3-5kg/con (kg)

Cá Lăng đen to 3-5kg/con (kg)

170,000₫

130,000₫

24%
Sale
Cá Tầm bơi con từ 2.5-5kg/con (kg)

Cá Tầm bơi con từ 2.5-5kg/con (kg)

390,000₫

320,000₫

18%
Sale
Cua Cốm Cà Mau (kg)
Cua Gạch Cà Mau (kg)
Hết
Cua Huỳnh đế bơi
Hết
Cua Lông Thượng Hải (kg)
Cua Thịt Cà Mau (kg)
Ghẹ xanh bơi hàng chọn
Gỏi cá Trích Phú Quốc
Hàu Nhật Bản size to 6-7 con/kg

Hàu Nhật Bản size to 6-7 con/kg

360,000₫

330,000₫

8%
Sale
Hết
Hàu sữa Vân Đồn size to (kg)