Hải sản tươi sống

Bào ngư Hàn Quốc (kg)

Bào ngư Hàn Quốc (kg)

1,250,000₫

1,100,000₫

12%
Sale
Cá Chép giòn Vietgap (kg)
Hết
Cá Hồi sapa bơi (kg)
Cua Cốm Cà Mau (kg)
Cua Gạch Cà Mau (kg)

Cua Gạch Cà Mau (kg)

540,000₫

510,000₫

6%
Sale
Hết
Cua Huỳnh đế bơi
Hết
Cua Lông Thượng Hải (kg)
Cua Thịt Cà Mau (kg)

Cua Thịt Cà Mau (kg)

430,000₫

390,000₫

17%
Sale
Ghẹ xanh bơi hàng chọn
Gỏi cá Trích Phú Quốc