Gan ngỗng - Bò - Cừu

Bắp bò Mỹ

Bắp bò Mỹ

350,000₫

Gan ngỗng

Gan ngỗng

2,050,000₫

Sườn Cừu Úc

Sườn Cừu Úc

500,000₫

Sườn non Bò Mỹ
Thăn ngoại Bò Mỹ
Thăn Nội Bò Mỹ